ZAD 1 Zapisz w jak najprostszej postaci.
a) 3(a+b)+(a-2b)
b) -4(x-z)-(x+z)
c) 5(4x-7)+(7-4x)
d) (4x-y)-2(x+y)
e) 2(3x-2y+3z)-5(x-y-z)
f) 4x(x-y-z)-2x(4x-y+z)
g) -3x² (x-2/3y)+5x(x²-7xy)
h)-2√2(a+√2b)-4(a√2-2b)
ZAD 2 WYKONAJ MNOŻENIE I ZREDUKUJ WYRAZY PODOBNE .
a) (x+1)(x+2)
b) (3a+4)(a-5)
c) (2t+1)(1-3t)
d) (3ab-7)(3-7ab)
e) (x-y)(5x+6y)
f) (x+5y)(7x-y)
g) (2x do potęgi 4 -y)(x do potęgi 4 +y)
h) (ab-a(2ab+6a)
i) (7pr²+2r)(2pr²-7)
ZAD 3 PODANE WYRAŻENIA PRZEDSTAW W POSTACI SUM ALGEBRAICZNYCH.
a) (k+2)²
b) (3x+1)²
c) (2k+m)²
d) (t+5w)²
e) (b-1)²
f) (5-x)²
g) (4a-b)²
h) (tw-7)²
ZAD 4 PRZEKSZTAŁĆ PODANE WYRAŻENIA NA SUMY ALGEBRAICZNE .
a) (a+2)(a-2)
b) (10x+1)(10x-1)
c) (4a-2b)(4a+2b)
d) (1/2t+3q)(1/2t-3q)
e) (2a²-0,1)(2a²+0,1)
ZAD 5 ROZWIĄŻ RÓWNANIA
a) (x+1)²=x²
b) (2x-3)²=4x²-3x
c) (x+6)²=(x-2)²
d) 4x(x-2)=(2x+4)²
p.s BARDZO PROSZE O ROZWIAZANIE TO DLA MNIE NAPRAWDE WAŻNE

2

Odpowiedzi

2010-03-02T06:55:49+01:00
1.
a) 3(a+b)+(a-2b)=
3a+3b+a-2b=
4a+b
b) -4(x-z)-(x+z)=
-4x+4z-x-z=
-5x+3z
c) 5(4x-7)+(7-4x)=
20x-35+7+4x=
27x-31
d) (4x-y)-2(x+y)=
4x-y-2x-2y=
2x-3y
e) 2(3x-2y+3z)-5(x-y-z)=
6x-4y+6z-5x+5y+5z=
x+y+11z
f) 4x(x-y-z)-2x(4x-y+z)=
4x²-4yx-4zx-8x²+2xy-2xz=
-4x²-2xy+6xz

2010-03-02T06:55:59+01:00
A) 3(a+b)+(a-2b)=3a+3b+a-2b=4a+b
b) -4(x-z)-(x+z)=-4x+4z-x-z= -5x+3z
c) 5(4x-7)+(7-4x)=20x-35+7-4x=16x-28
d) (4x-y)-2(x+y)=4x-y-2x-2y=2x-3y
e) 2(3x-2y+3z)-5(x-y-z)=6x-4y+6z-5x+5y+5z=x+y+11z
f) 4x(x-y-z)-2x(4x-y+z)=4x²-4xy-4xz-8x²+2xy-2xz=-4x²-2xy-6xz