ZAd1.
Zapisz wyrazenia nie uzywajac nawiasow.Zredukuj wyrazy podobne.
a)(2p-r)+(2r-p)=
b)(x+y)+(x-z)+(z-y)=
Zad 2.Zapisz w jak najprostszej postaci
(a+b)+(2a-b)-(a-2b)=
(3x-y+1)-(x+y)+(x-y)=
Zad4/Zapisz w jak najprostszej postaci podane wyrazenia
x+[x-(z-x)]
-(-a)+(-b+a)+
Zad 5.Wylacz wspolny czynnik przed nawias
py-p
9xy-y
ab+3bdo drugiej
Zad.6 Wylacz przed nawias jednomian 2x
6xdo drugiej-12x
4x-8xy
ZAd 7
UPoradzkuj jednomiany;
tokarka
kożara
karotka

3

Odpowiedzi

2010-03-02T06:48:39+01:00
A) (2p-r)+(2r-p)=2p-r+2r-p=p+r


b)(x+y)+(x-z)+(z-y)=x+y+x-z+z-y=2x+y

Zadanie pierwsze już masz:)
1 3 1
2010-03-02T06:51:03+01:00

a)(2p-r)+(2r-p)=p-r
b)(x+y)+(x-z)+(z-y)=x+y+x-y+z-y=2x-2y+z

(a+b)+(2a-b)-(a-2b)=a+b+2a-b-a+2b=2a+2b
(3x-y+1)-(x+y)+(x-y)=3x-y+1-x-y+x-y=3x-3y+1


py-p=p(y-1)
9xy-y=y(9x-1)
ab+3bdo drugiej=b(a+3b)

6xdo drugiej-12x=2x(3x-6)
4x-8xy=2x(2-4y)

tokarka=aDOKWADRATU k DOKWADRATU ort
kożara=a DOKWADRATU korż
karotka=a DOKWADRATU k DOKWADRATU ort
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T06:53:09+01:00
Zad 1.
a) (2p-r) + (2r-p)= 2p-r+2r-p=p+r
b) (x+y) + (x-z) + (z-y)= x+y+x-z+z-y= 2x
Zad2 .
(a+b)+(2a+b)-(a-2b)=a+b+2a+b-a+2b=2a+4b
(3x-y+1)-(x+y)+(x-y)=3x-y+1-x+y+x-y=3x-y+1
zad4.
x+[x-(z-y)]=x+(x-z+y)=x+x-z+y=2x-z+y

-(-a)+(-b+a)=a-b+a=2a-b
Zad5
py-p=p(y-1)

9xy-y=y(9x-1)

Zad6.
6xdo drugiej-12x=2x(3x-4)

4x-8xy=2x(2-4y)

Zad7 .
tokarka=2akrt
kożara=2akorż
karotka=2a k o r t