Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości. W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy w obliczu prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent osobisty, jakim się wyróżnia; nikomu też, kto jest zdolny służyć ojczyźnie, ubóstwo albo nieznane pochodzenie nie przeszkadza w osiąganiu zaszczytów. W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. W życiu prywatnym nie wglądamy z podejrzliwą ciekawością w zachowanie się naszych współobywateli, nie odnosimy się z niechęcią do sąsiada, jeśli się zajmuje tym, co mu sprawia przyjemność, i nie rzucamy w jego stronę owych pogardliwych spojrzeń, które wprawdzie nie wyrządzają szkody, ale ranią. Kierując się wyrozumiałością w życiu prywatnym, szanujemy prawa w życiu publicznym; jesteśmy posłuszni każdoczesnej władzy i prawom, zwłaszcza tym niepisanym, które bronią pokrzywdzonych, i których przekroczenie przynosi powszechną hańbę.


pytania
1)na czym polega według Tukidydesa demokracja?Jakie zasady nią kierują?
2)Co wyznacza wartość jednostki w demokracji?
3)Wymien czym powinien kierowac sie obywatel w zyciu publicznym.
4)Wyjasnij jaki jest związek miedzy rozwojem jednostki a ustrojem politycznym.


Pomóżcie!!!Moja nauczeycielka od historii jest takim tyranem ze za brak zadania moze wstawic mi ze 3 jedynki:(((

1

Odpowiedzi

2009-10-19T20:47:21+02:00
1)na czym polega według Tukidydesa demokracja?Jakie zasady nią kierują?
Decyduje większość obywateli, każdy obywatel ma równe prawa, każdy jest odrębną jednostką, nie liczy się do jakiej grupy należy, zasada wolności, posłuszeństwo władzy i prawom

2)Co wyznacza wartość jednostki w demokracji?
Osobisty talent, może dostąpić zaszczytów niezależnie od pochodzenia czy zamożności

3)Wymien czym powinien kierowac sie obywatel w zyciu publicznym.
Nie gardzić innymi ludźmi, być wyrozumiały, posłuszeństwo władzy i prawom,

4)Wyjaśnij jaki jest związek miedzy rozwojem jednostki a ustrojem politycznym.
Ważna jest współpraca i wzajemny szacunek między ludźmi. Trzeba respektować zasady moralne i prawa obywateli. Tylko wtedy państwo będzie mogło funkcjonować w ustroju demokratycznych.
56 4 56