Odpowiedzi

2010-03-02T09:07:15+01:00
Przyczyny:
POŚREDNIE :
-powstanie bloków militarnych,
-trójprzymierze i trójporozumienie ,
-chęć zdobycia ziem przez 2 rzeszę Niemiecką ,
-rozszerzenie zdobyczy kolonialnej,
BEZPOŚREDNIE :
- zamordowanie następcy tronu arcyksięcia Franciszka i jego żony Zofii 28 czerwca 1914r.