Prosiłbym o przetłumaczenie tego tekstu :
Brad Pitt
William Bradley Pitt studied journalism at university, but he really wanted to be an actor. So, Brad left university and drove to California with only $325 in his pocket. While Brad looked for an acting, job he did some interesting things He worked as a chauffeur and he dressed up as chicken and adverstide a fast food restaurant. He also cleaned restaurant tables and sold fridges.
Sandra Bullock
Sandra Bullock studied drama at unieversity. When she left university she decided to look for a job in New York and left home with some meney, her dog and a few possessions. While she learned to act, she worked as a waitress and then as a model. Finally, she got a part in the film Speed.
Johnny Depp
John Christopher Depp II was born in Kentucky but grew up in Florida. He left school at the age of fifteen. He didn't want to be an actor when he was young. He wanted to be a musician. He learned the guitar and he played in a band. The band went he played in a band. The band to Los Angeles. but they weren`t popular. Then Johnny met the actor Nicholas Cage. Nicholas Cage found him his first job in Nightmare on elm Street.
Z góry dzięki ... :)

2

Odpowiedzi

2009-10-19T19:21:40+02:00
Brad Pitt
William Bradley Pitt studiował dziennikarstwo na uniwersytecie, ale tak naprawdę bardzo chciał zostać aktorem. Więc zrezygnował ze studiów i pojechał do Kalifornii mając w kieszeni jedynie 325 dolarów. Podczas gdy Brad szukał interesującej roli, robił ciekawe rzeczy. Mianowicie pracował jako szofer, a także przebierał sie za kurczaka i reklamował fast foody. Pracował też jako sprzątacz w restauracjach i sprzedawał lodówki.

Sandra Bullock
Sandra Bullock studiowała na uniwersytecie dramat. Kiedy opuściła uniwersytet zdecydowała się szukać prawcy w Nowym Jorku i opuściła dom zabierając ze sobą trochę pieniędzy, jej psa i kilka rzeczy. Podczas gdy uczyła się aktorstwa, pracowała jako kelnerka, a później modelka. W końcu dostała role w filmie "Speed".

Johnny Depp
John Christopher Depp II urodził się Kentucky, ale dorastał na florydzie. Opuścił szkołe w wieku 15 lat. Gdy był młody nie chciał zostać aktorem. Pragnął być muzykiem. Nauczył się grać na gitarze i grał w zespole. Zespół zaczął grać w Los Angeles, ale nie był popularny. Wtedy Johnny poznał aktora Nicholasa Cage'a. Nicholas Cage znalazł dla niego pierwszą rolę w filmie "Koszmar z ulicy Wiązów".
2009-10-19T19:56:17+02:00
Brad Pitt
William Bradley Pitt studiował dziennikarstwo na uniwersytecie, ale tak naprawdę chciał być aktorem. Więc, Brad opuścił uniwersytet i pojechał do Kalifornii tylko z 325 dolarami w kieszeni. Podczas gdy Brad szukał pracy zrobił kilka interesujących rzeczy Pracował jako szofer,przebrany za kurczaka i reklamował restaurację i typu fast food. On także czyścił stoły w restauracji i sprzedawał lodówki.Sandra Bullock
Sandra Bullock studiowała dramat na uniwersytecie. Kiedy wyszła uczelni zdecydowała szukać pracy w Nowym Jorku i opuścił dom mając trochę pieniędzy, swoim pies i kilkoma rzeczami. Podczas gdy uczyła się działać, pracowała jako kelnerka, a potem jako modelka. W końcu dostała rolę w filmie Speed.


Johnny Depp
John Christopher Depp II, urodził się w Kentucky, ale wychował na Florydzie. Zakończył szkołę w wieku lat piętnastu. Nie chciał być aktorem, kiedy był młody. Chciał zostać muzykiem. Nauczył się grać na gitarze i grał w zespole.
Zespół występuje w Los Angeles. ale nie są popularni. Wtedy Johnny spotkał aktora Nicolas Cage. Nicholas Cage znalazł mu jego pierwszą pracę w Nightmare on Elm Street.