Zad.2
Dana jest funkcja f(x)= (1-√3m)x+2. Funkcja ta jest malejąca dla : (z uzasadnieniem)
a.)m < √3/3
b.)m < √3
c.)m >√3/3
d.)m> √3
Zad.3
Jeśli liczbę x powiększymy o 2 , to otrzymamy 7/3 tej liczby. Wynika stąd: (z uzasadnieniem)
a.)x = 7/3
b.)x = 3/2
c.)x = 6/10
d.)x = 20/3

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T09:37:09+01:00
Zad2
aby funkcja była malejąca 1-√3m<0
-√3m<-1 dzielimy obie strony przez -√3
m>1÷√3
m>√3/3
odp. c

zad3
x+2=7/3 x
x-7/3 x=-2
-4/3x=-2
x=-2÷(-4/3)
x=2×3/4=6/4=3/2

odp;b
2010-03-02T09:43:53+01:00
2)

funkcja malejaca gdy a<0,wiec:

1-√3m<0
-√3m<-1
m>1/√3
m>√3/3

3)
x+2=7/3x
7/3-3/3=2
4/3x=2
x=1,5