Przekształć do postaci sumy algebraicznej wyrażenie:
2(a+b)
3(x+2y-6)
-2(x+4-y+z)
x(2y-54)
x(2y-54)
x(2x² -x+7)
a(b+a-ab)

ZADANIE NR 2
Zapisz jak najprościej
2a(b-3)-2b(a-3)
a(a+b)+a(a-b)+b(b+a)+b(b-a)
5a(a-2)+2a(a+5)
3(a+2b-3c)-2(a-2c)+5(c-b)-(a+b)

PROSZE WAS O POMOC :(

3

Odpowiedzi

2010-03-02T09:36:04+01:00
Zad.1
2a + 2b
3x+6y-18
-2x-8+2y-2z
2xy-54x
2xy-54x
2x³-x²+7x
ab+a²-a²b
zad.2
2ab-6a-2ab+6b=-6a+6b
a²+ab+a²-ab+b²+ab+b²-ab=a(do potęgi 4)+b( do potęgi 4)
5a²-10a+2a²+10a=10a²
3a+6b-9c-2a+4c+5c-5b-a-b=0
2010-03-02T09:39:04+01:00
1.
2(a+b)= 2a+2b
3(x+2y-6)=3x+6y-18
-2(x+4-y+z)= -2x-8+2y-2z
x(2y-54)=2yx-54x
x(2x²-x+7)=2xdo 3 - x² + 7x
a(b+a-ab)= ab+a²-a²b tego nie jetsem pewna

2.
2ab-6a-2ab+6b=-6a+6b
a²+ab+a²-ab+b²+ab+b²-ab=a(do potęgi 4)+b( do potęgi 4)
5a²-10a+2a²+10a=10a²
3a+6b-9c-2a+4c+5c-5b-a-b=0
2010-03-02T09:43:14+01:00
2a+2b
3x+6y-18
-2x-8+2y-2z
2xy-54x
2x do potegi 3 -x do potegi drugiej + 7x
ab+a do potegi drugiej - a do potegi drugiej b

zad 2
2ab-6-2ab+6b=6b-6
a2+ab+a2-ab+b2+ab+b2-ab=a2+a2+b2+b2 = 2a2 + 2b2

5a2-10+2a2+10=7a2
3a+6b-9c-2a+4c+5c-5b-a-b=b

(przykład np zapisany przeze mnie 2a2 musisz zapisac 2a do potegi drugiej , 7a2 zapisac 7a do potegi drugiej)