Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T09:43:31+01:00
Głównym bohaterem z zarazem narratorem opowieści zawartych w tej książce , a będących jego wspomnieniami jest Antoni Tuchowski - autentyczna postać, Polak pochodzący z kresów wschodnich.Jego przeżycia zarówno podczas napadu wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939r. jak również z pobytu w łagrach : na Syberii i w Kazachstanie są relacją dramatyczną .Mimo,że napisana jest gwarą dawnych kresowian , książka ta jest świadectwem przeżyć "piekła na ziemi"oraz losu jaki ludzie ludziom zgotowali w imię wyższych ideałów - Lenina, komunizmu, walki z wrogiem klasowym itp.Wojna z bolszewikami ukazana zaraz na początku opowieści według Antoniego jest porównywalna z wojną z wojskiem hitlerowskim , wrogowie ci różnią się tylko tym że jeden mówi "charaszo" a drugi "gut".Jest to metafora ze znakiem równości między tymi słowami , bowiem czytając opisy pobytu we więzieniu w Kijowie , jak i w obozach- łagrach porównuje się mimowolnie te obozy z obozami w Oświęcimiu , Majdanku i wielu innych. Nieludzkie warunki panujące w łagrze na Syberii, gdzie początkowo przebywa Antoni pracując przy wyrębie lasu są dodatkowo prócz głodu , nędzy pogłębione przez panujące tam mrozy. Temperatury minus 40 stopni są traktowane jako łagodne, przy wyższych ludzie tracą uszy, nosy, stopy wskutek odmrożeń .W obliczu panującego głodu , chorób , zimna, pracy ponad siły ludzie wyzbywają się wszelkich zasad , honoru, godności, sumienia byle tylko przeżyć.Przytoczona przez Antoniego opowieść jak ludzie rzucają się na padlinę konia zarażonego nosacizną- jak sępy byle uszczknąć dla siebie kawałek mięsa . Wiedzą, że to mięso jest zarażone a mimo to głód jest silniejszy .Potem w całym obozie panuje epidemia .Antoni zostaje przeniesiony , za złą opiekę nad końmi , które padły z braku pożywienia do innego obozu i dzięki temu ocaleje. Pozostali ludzie w tym łagrze zostają przeZ sowietów potraktowanui jak " zarazki". Cały obóz otoczono, podpalono i wytępiono zarazki". Antoni sam mówi , iż gdyby nie przeżył nigdy by w to nie uwierzył.On sam wychowany według 10 przykazań , w rodzinie chrześcijańskiej mówi , że porządki jakie wprowadziła sowiecka władza są takie oto: kłamstwo stało się prawdą, szlachetność- głupotą, draństwo i podłość czymś zupełnie normalnym .Kiedy przebywa w kołchozie "Krasnyj Ałtaj" przy wypasie owiec i wołów przekonuje się że nawet kropli mleka nie można bezkarnie wziąć , ponieważ wszędzie są szpiedzy, donosiciele, ważne są dyrektywy i plany jakie narzuca władza. Próba najmniejszej kradzieży przez władze była uznawana jako sabotaż i karana nawet śmiercią.Losy bohatera na sowieckiej ziemi są przykładem jak ludzie mogą zmienić się w zwierzęta bez żadnych zasad , zarówno pod wpływem głodu jak i ideologii

Mam nadzieję, że będzie dobre.;)
9 2 9