Odpowiedzi

2010-03-02T10:22:27+01:00
Rozumiem,że chodzi ci o przykłady zadań do rozwiązania:
1]narysuj wykres funkcji:
y=²-4
a]oblicz miejsca zerowe tej funkcji
b]podaj najmniejszą wartośc tej funkcji
c] oblicz wartość funkcji dla x=(-3)
2]
znajdź w układzie współrzednych punkt wspólny wykresów funkcji
y-2x² i y=-2/x
3]
dana jest funkcja y=x²-4
a] sporządź wykres funkcji
b] znajdź jej miejsca zerowe
c]podaj przedziały, w których funkcja rośnie
d]podaj przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie
4]
dana jest funkcja:
y=-½x²+2
a]znajdź miejsca zerowe
b]naszkicuj jej wykres
c]rozwiąż nierówność
-½x²+2<0
5]
dana jest funkcja
y=(-x+2)²-(2x-1)²
a]dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie
b]oblicz wartość funkcji dla argumentu x=-0,5

nie piszę więcej, bo nie wiem, czy o to ci chodzi, jeśli tak, podam ci więcej przykładów