Prostkąt o wymiarach 3cm i 3.5 jest planem działki budowlanej w skali 1:1000
a] oblicz pole tej działki budowlanej w m 2 ia i ha
b]ile metrów bieżących siatki potrzeba na ogrodzenie tej działki jeżeli na działce jest brama o szerkość 2m i furtka o szerkośc 1m >

2

Odpowiedzi

2010-03-02T11:37:21+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A=3cm×1000=3000cm=30m
b=3,5cm×1000=3500cm=35m

pole=ab=30m×35m=1050m²
1ar=100m²
1m²=0,01ara
1050m²=1050×0,01=10,5ara ma działka

1ha=10000m²
1m²=0,0001ha
1050m²=1050×0,0001=0,105ha ma działka

b]
obwód=2a+2b=2×30m+2×35m=60+70=130m

ilosc ogrodzenia:130m-2m-1m=127m potrzeba siatki

2010-03-02T12:16:34+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1:1000
1cm-1000cm
1cm-10m

3,5*10m=35m-długość działki
3*10m=30m-szerokość działki

a] oblicz pole tej działki budowlanej w m 2 i ha
P=a*b
P=35m*30m
P=1050m²

1ha=10 000m²
m²=0,0001ha
1050*0,0001=0,105ha
odp pole działki ma 1050m², to jest 0,105ha

b]ile metrów bieżących siatki potrzeba na ogrodzenie tej działki jeżeli na działce jest brama o szerokość 2m i furtka o szerokość 1m

obwód=2*a+2*b
ob.=2*35m+2*30m
ob.=130m

130m-2m-1m=127m
odp.na ogrodzenie potrzeba 127m siatki