Proszę powiedzcie mi jakie są w wierszu : ilość zwrotek, czy to jest wiersz stroficzny czy ciągły jakie są rymy dokładne czy nie dokładne czy są parami czy nie parami środki językowego obrazowania ,przenośnie porównania epitety uosobienia ożywienia pliska odpowiedcieO bólu
W co się ból może zmienić
w gniew tupnie nogą
w otwartą książkę zamkniętą powoli
w modlitwie
płacz prywatny bo w prost do poduszki
listy pisany pięć razy bez związku od rzeczy
milczenie przy stole
chodzenie tam i nazad dookoła prawdy
dotknięcie ust samotnych łyżeczką herbaty
w to co nie możliwe_ jeszcze nie ostatnie
w tę samą znowu miłość
kończącą się długo
pozwól więc Matko
niech dalej boli

1

Odpowiedzi

2010-03-02T11:43:27+01:00
Ilość zwrotek -1
jest to wiersz ciągły i biały ( nie ma rymów).
Przenośnie, czyli metafory, to " w gniew tupnie nogą", "chodzenie tam inazad dookoła prawdy".
Porównaniem jest "listy pisany pięć razy bez związku od rzeczy".
Epitetami są: "pięć rzeczy", "otwarta książka", "płacz prywatny", "usta samotne", "łyżeczka herbaty";
Uosobieniem w ty wierszu jest ból (nadano mu cechy ludzkie): "W co się ból może zmienić w gniew tupnie nogą"
Został on również ożywiony, jak czytamy dalej: "w otwartą książkę zamkniętą powoli w modlitwie"