Podczas przepuszczania propenu uległo odbarwieniu 8g 3 - procentowej wody bromowej. Oblicz:
a) masę
b) objętość propenu, który wziął udział w reakcji z bromem (gęstość propenu w temperaturze 25C pod ciśnieniem 1013hPa wynosi 1,71g/dm3)

Pilne!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T12:28:36+01:00
8 g - 100 %
x - 3 %
x = 0,24 g Br₂

CH₃-CH=CH₂ + Br₂ = CH₃-CHBr-CH₂Br
a)
160 g Br₂ - 42 g CH₃-CH=CH₂
0,24 - x
x = 0,063 g CH₃-CH=CH₂ - tyle przereagowało

b)
1,71 g - 1 dm³
0,063 g - x
x = 0,0368 dm³ = 36,8 cm³ - taka była objetość