To dla mnie ważne, a ja tego tematu nie rozumiem, bo mnie nie było. Ale chyba lekko kumam . xdd

1.Zapisz odpowiednie równania:
a) Jaśmina napisała x wierszy , a Sylwia o 30% mniej. W sumie napisały już 34 wiersze.
b) Komputer kosztował x złotych. Najpierw obiżono jego cene o 7%, a potem jeszcze o 300 zł. Teraz kosztuje 2500 zł.
c) W klasie liczącej x uczniów jest 12 chłopaków. Dziewczęta stanowią 60% tej klasy.

2. Zapisz w postaci równań.
a) Liczba o 6 mniejsza od liczby x jest równa 71.
b) o liczbie x wiemy, że po pomnożeniu jej przez 6 i dodaniu 5 otrzymamy liczbę o 25 wiekszą od x.
c) liczba x ma tę własność, że po pomnożeniu jej przez 6 i odjęciu 90 otrzymamy liczbę o 50% większą od x.

3. Zapisz odpowiednie równania.
a) Marek zebrał m kg makulatury, Jola o 3kg więcej, a Ela 3 razy więcej niż Marek. Razem zebrali 28 kg makulatury.
b) w skarbonce jest x 50 gr. , o 10 więcej 20 gr , razem 14,60 zł.
c) w ciągu 3 dni wędrowiec przeszedł x km . pierwszego dnia przeszedł 1/4 trasy, drugiego dnia o 6 km więcej , a trzeciego dnia o 10 km więcej niż drugiego

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T12:44:22+01:00

1.Zapisz odpowiednie równania:
a) Jaśmina napisała x wierszy , a Sylwia o 30% mniej. W sumie napisały już 34 wiersze.
x+0,7x=34

b) Komputer kosztował x złotych. Najpierw obiżono jego cene o 7%, a potem jeszcze o 300 zł. Teraz kosztuje 2500 zł.
0,93x-300=2500

c) W klasie liczącej x uczniów jest 12 chłopaków. Dziewczęta stanowią 60% tej klasy.
0,6x=x-12

2. Zapisz w postaci równań.
a) Liczba o 6 mniejsza od liczby x jest równa 71.
x-6=71
b) o liczbie x wiemy, że po pomnożeniu jej przez 6 i dodaniu 5 otrzymamy liczbę o 25 wiekszą od x.
6x+5=x+25

c) liczba x ma tę własność, że po pomnożeniu jej przez 6 i odjęciu 90 otrzymamy liczbę o 50% większą od x.
6x-90=1,5x

3. Zapisz odpowiednie równania.
a) Marek zebrał m kg makulatury, Jola o 3kg więcej, a Ela 3 razy więcej niż Marek. Razem zebrali 28 kg makulatury.
m+m+3+3m=27

b) w skarbonce jest x 50 gr. , o 10 więcej 20 gr , razem 14,60 zł.
o,5x+0,2(x+10)=14,6

c) w ciągu 3 dni wędrowiec przeszedł x km . pierwszego dnia przeszedł 1/4 trasy, drugiego dnia o 6 km więcej , a trzeciego dnia o 10 km więcej niż drugiego
1/4x+1/4x+6+1/4x+16=x
5 4 5
2010-03-02T12:48:29+01:00
1a. x + y-30 = 34
1b. x-7%- 300zl= 2500
1c. 12+ x-60% = x

2a. x-6=71
2b. x *6+5=x
2c. x*6-90= x+50%

3a. 3b i 3c ni umiem. :(
2010-03-02T12:51:55+01:00
1a x ₊ 70%x = 34
b x - 7%x - 300 = 2500
c x = 12 ⁺ 60%x

2a x - 6 = 71
b 6x ⁺ 5 = x ⁺ 25
c 6x - 90 = 150%x

3a m ⁺ m ⁺ 3 ⁺ 3m = 28
b x × 0,5 ⁺ (x ⁺ 10) × 0,2 = 14,60
c x = ¼x ⁺ ¼x ⁺ 6 ⁺ ¼x ⁺ 16