Andrzej trenuje podnoszenie ciężarów. Podczas zawodów podrzucił ciężar o masie 150 kg na wysokość 2 m. Czas trwania próby wynosił 0,6 s
Oblicz przyrost energii potencjalnej sztangi
Oblicz średnia moc jaką wydatkował Andrzej w trakcie próby
Oblicz wartość siły z jaką jedna ręka sztangisty działa na sztange

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T12:41:48+01:00
Andrzej trenuje podnoszenie ciężarów. Podczas zawodów podrzucił ciężar o masie 150 kg na wysokość 2 m. Czas trwania próby wynosił 0,6s.

a) Oblicz przyrost energii potencjalnej sztangi.
E = m * g * h
m = 150kg
h = 2m
g = 10 m/s²

E = 150*2*10 = 3000 J

b) Oblicz średnią moc, jaką wydatkował Andrzej w trakcie próby.

P = W / t
t = 0,6s
W = E = 3000J

P = 3000 / 0,6 = 5000 W

c) Oblicz wartość siły, z jaką jedna ręka sztangisty działała na sztangę.

F = 1/2 * m * g = 1/2 * 150 * 10 = 750 N
We wzorze jest 1/2, bo obie ręce działały taką samą siłą


Proszę;))Liczę Na Najj..!!;****
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T12:42:02+01:00
Andrzej trenuje podnoszenie ciężarów. Podczas zawodów podrzucił ciężar o masie 150 kg na wysokość 2 m. Czas trwania próby wynosił 0,6s.

a) Oblicz przyrost energii potencjalnej sztangi.
E = m*g*h
m = 150kg
h = 2m
g = 10 m/s²

E = 150*2*10 = 3000 J

b) Oblicz średnią moc, jaką wydatkował Andrzej w trakcie próby.

P = W/t
t = 0,6s
W = E =3000J

P = 3000/0,6 = 5000 W

c) Oblicz wartość siły, z jaką jedna ręka sztangisty działała na sztangę.

F = 1/2*m*g = 1/2*150*10 = 750 N
We wzorze jest 1/2, bo obie ręce działały taką samą siłą