Jak należy postąpić , jeśli jest się świadkiem agresji w szkole? Napisz przemówienie na ten temat , które wygłosisz przed koleżankami i kolegami w klasie.W swoim wystąpieniu możesz wykorzystać zaproponowane zwroty i wrażenia : zwykłe tchórzostwo , kończyć się nieszczęściem , chować głowę w piasek , przechodzić obojętnie wobec zła , niereagowanie na zło , poczucie bezpieczeństwa , akceptowanie zła.

Praca ma być na minimum jedną stronę A5.
Potrzebne na jutro!

2

Odpowiedzi

2010-03-02T13:17:44+01:00
Drodzy koledzy !
W dzisiejszym świecie mamy odczynienia na co dzień z agresją i przemocą. Musimy nauczyć się reagować na takie sytuacje, których jesteśmy świadkami.
Często wydaje nam się, że nie watro wtrącać się, bo może nam to grozic niebezpieczeństwem. Musimy stawiać opór młodym bandytom, którzy będą robić co raz większe występki. Akceptacja zła wywodzi się z atmosfery panującej w rodzinnym domu.
Nauczmy się prawidłowego postępowania w takich sytaucjach. Jeśli boimy się zareagować samodzielnie, poprośmy kogoś doroślejszego, starszego o pomoc. Bywa też tak, że nauczyciele nie dają sobie rady z osobami tak wychowanymi-wtedy powinniśmy zadzwonić lub zwołać pomoc służbową(policja itp.)
Szkoła- miejsce bezpieczne, schronienie dla zlęknionych. Niestety to miejsce ma zbyt często innym cel: możliwość odreagowania, wyżycia się na kimś lub na czymś. Kieruje nami zwykłe tchórzostwo gdy mamy możliwość niesienia pomocy potrzebującym.Przechodzimy obojętnie wobec zła. Tak być nie może !
Zacznijmy nową erę naszej klasy, naszej szkoły! Bądźmy uprzejmi dla bliźnich. Dajmy szansę uczniom na lepsze jutro i na poczucie bezpieczeństwa wśród rówieśników.Myślę, że spodobało się :)
91 3 91
2010-03-02T14:47:44+01:00
Drodzy koledzy!

Jak wiecie w naszej szkole bardzo często występuje agresja. Przez co robi sie coraz bardziej niebezpiecznie. Każdy uczeń powinien zwracać uwagę na szerzącą się agresje, dla własnego bezpieczeństwa. Podkreślam więc, że najlepiej powiadomić o wszystkim osobę dorosłą. Nie właściwym zachowaniem jest, przechodzenie obojętnie wobec zła. To bezczelność. Nie powinniśmy ukrywać czynów złych, wręcz niebezpiecznych. Zastanówcie się. Czy chcielibyście, aby agresja w szkole wzrosła na tyle, aby mieć śmiertelny finał? Powtarzam więc: jeśli jesteście świadkami agresji-działajcie ! Nie ma sytuacji bez wyjścia.
Jeżeli boicie się możecie zgłosić przejaw agresji anonimowo wychowawcy, pedagogowi szkolnemu lub jakiej kolwie osobie dorosłej. Nie przechodzcie obojętnie! Pamiętajcie, że sami też możecie paść ofiarą agresji!
67 4 67