Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T19:16:47+02:00
Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie kultury: obyczajów, poglądów, wierzeń, sposobów myślenia i zachowania, norm społecznych.

Misterium – współcześnie jeden z podstawowych rodzajów średniowiecznego dramatu religijnego.

Średniowieczne misterium oparte było na obrzędach liturgicznych, później włączano w nie także sceny z życia biblijnego. Aktorami byli klerycy, niekiedy włączali do śpiewu wiernych. Widowiska te dały początek przyszłej formie muzycznej - oratorium, a w Polsce ludowym szopkom i jasełkom.

Rytuał – zespół specyficznych dla danej kultury symbolicznych czynności, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który jednakże może być znacznie oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego.
Rytuał jest niekiedy traktowany jako synonim słowa obrzęd, choć w mowie potocznej ma nieco bardziej ekstensywny kontekst.

Ceremonia - termin z obszaru nauk o kulturze związany z takimi pojęciami, jak rytuał i obrzęd. Ceremonia stanowi skrajnie skonwencjonalizowany rytuał bądź obrzęd.