Odpowiedzi

2009-10-19T19:13:29+02:00
-Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przeszłości.

-Misterium – współcześnie jeden z podstawowych rodzajów średniowiecznego dramatu religijnego, którego początki w kulturze chrześcijańskiej sięgają X-XIII wieku, jednak genezy zjawiska należy dopatrywać się w starogreckich mistycznych obrzędach zwanych misteriami eleuzyjskimi.
W starożytności, misteria poświęcone były greckiej bogini Demeter, i powiązane z opowieścią o jej córce Kore. Mit ten stanowił swoistą metaforę wędrówki dusz, przypowieść o cykliczności życia i w końcu - o śmierci i zmartwychwstaniu. Na misteria eleuzyńskie składały się symboliczne ceremonie, śpiewy, muzykowanie, taniec oraz przedstawienia mimiczne związane z legendą o boginiach (inscenizacje poszczególnych mitów), którym były poświęcone. W ten sposób odwoływano się do uczuć, chcąc przez niezwykłą atmosferę miejsca i obrzędów wywołać głębię przeżycia religijnego.

-Rytuał – zespół specyficznych dla danej kultury symbolicznych czynności, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który jednakże może być znacznie oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego.

-Ceremonia - termin z obszaru nauk o kulturze związany z takimi pojęciami, jak rytuał i obrzęd. Ceremonia stanowi skrajnie skonwencjonalizowany rytuał bądź obrzęd. Do przeobrażenia w ceremonię dochodzi w momencie, w którym pierwotne czynności rytualne/obrzędowe przestają stanowić dla ich uczestników jasny komunikat światopoglądowy (np. religijny); zaciera się sens działań, a najważniejsza staje się forma. Ceremonia koncentruje się wokół warstwy performatywnej – istotny jest wygląd uczestników, oprawa, okazałość dekoracji, odpowiednie gesty, wyważone słowa, ogólna elegancja itp. W przeciwieństwie do rytuału bądź obrzędu, ceremonia nie posiada mocy sprawczej, tzn. człowiek, który ją przejdzie, nie zostaje postrzegany przez członków społeczności jako ktoś, kto nabył odmienny status (np. status osoby dorosłej, ucznia).
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T19:14:32+02:00
Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury
Misterium – współcześnie jeden z podstawowych rodzajów średniowiecznego dramatu religijnego, którego początki w kulturze chrześcijańskiej sięgają X-XIII wieku
Rytuał – zespół specyficznych dla danej kultury symbolicznych czynności, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku
Ceremonia- stanowi skrajnie skonwencjonalizowany rytuał bądź obrzęd
1 1 1
2009-10-19T19:22:50+02:00
Ceremonia-1.Uroczysty rytuał,zespół zachowań,które towarzyszą jakimś waznym wydarzeniom i które mają zwykle znaczenie symboliczne 2.uroczyste wykonywanie jakiś codziennych czynności
Tradycja-1.Ogól norm postępowania,schematów myslenia,obyczajów itp.,które powstawały przez wieki,były przekazywane z pokolenia na pokolenie i są charakterystyczne dla danego środowiska.
Rytuał-Potępowanie wedlug staych regul
Misterium-1.Coś niepojetnego,mistycznego,tajemnica2.gatunek średniowiecznego dramatu
1 5 1