1.Znajdź liczbę a , wiedząc, że:
a) liczba o 20% większa od a jest równa 18,6
b) liczba o 0,05% większa od a to 20,01
c) liczba o 30% mniejsza od a to 3,92
d) liczba o 0,6% mniejsza od a to 576,52

2. a) jabłka kosztują 2,50 zł za kilogram , a gruszki są o 60% droższe. O ile procent tańsze są jabłka od gruszek?
b) Pomarańcze kosztują 3,60zł za kilogram i są o 25% tańsze od mandarynek. O ile procent droższe są mandarynki od pomarańczy?

Mam to na jutro. Bardzo Was proszę o pomoc.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T19:23:44+02:00
1.Znajdź liczbę a , wiedząc, że:
a) liczba o 20% większa od a jest równa 18,6
1,2a=18,6 /:1,2
a=15,5

b) liczba o 0,05% większa od a to 20,01
1,05a=20,01 /:1,0005
a=20

c) liczba o 30% mniejsza od a to 3,92
0,7a=3,92 /:0,7
a=5,6

d) liczba o 0,6% mniejsza od a to 576,52
0,994a=576,52 /:0,994
a=580

2. a) jabłka kosztują 2,50 zł za kilogram , a gruszki są o 60% droższe. O ile procent tańsze są jabłka od gruszek?
2,5+0,6*2,5=2,5+1,5=4
2,5/4*100%=62,5%

b) Pomarańcze kosztują 3,60zł za kilogram i są o 25% tańsze od mandarynek. O ile procent droższe są mandarynki od pomarańczy?
0,75x=3,6 /:0,75
x=4,8
4,8/3,6*100%=133,34%
Są droższe o 33,34%
2009-10-19T19:27:11+02:00
A)
18,6--- 120%
x ----100%\
x= (18,6×100) ÷120= 186/12=31/2

b)
100.05%---20,01
100%--- x

x=(20,01×100)÷100,05= 2001/100,05=20

c)
70%---3.92
100%---x
x=(100×3.92)÷70=392÷70=5.6
d)
99.4%---576,52
100%---x\
x=57652/99,4=580