Proszę o napisanie mi przykładu do każdego z tych wyrazów!
Środki poetyckie w utworze:

1.Metafory (przenośnie)-uplastycznia obraz

2.Epitety-pokazują harmonię świata

3.Anafory-podkreślają wagę słów

4.Apostrofa-nadaje podniosły charakter

5.Zadania pytające i wykrzyknikowe-Wyrażają emocjonalny stosunek osoby mówiącej

3

Odpowiedzi

2010-03-02T13:47:21+01:00
Metafora- np. malowac świat barwami tęczy
Epitet- np. Kolorowy, ładny
Apostrofa- np. drodzy pracownicy

Nie wiem tylko anafory i zdań
1 3 1
2010-03-02T13:47:58+01:00
1.metafora "Suchy przestwór oceanu-step"
2. Epitety "okrągły stół", " mechaniczna pomarańcza"
3.anafora " Przeze mnie droga w miasto utrapienia
Przeze mnie droga w wiekuiste męki"
4.apostrofa ' Litwo Ojczyzno Moja"
5. zdania pytające " Jak ma na imię Twoja siostra?"
zdania wykrzyknikowe "Ojej, on ma nowego pieska!"
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T13:49:51+01:00
Metafora: stanął jak wryty, poczułam się znowu jak ostatni idiota.

eipitety: zielona łąka; pachnące kwiaty; czułe słowa

anafora: wy Ludzie, powtarzam: Ludzie!

apostrofa: Litwo Ojczyzno Ty moja!

zdanie pytające: ale czy to nie jest centralnym punktem życia człowieka..?
zdanie wykrzyknikowe: lecz mimo wszystko, to uczucie nie zmalało!
1 5 1