Ułóż chronologicznie wydarzenia:najazd Galów i zdobycie Rzymu, założenie Rzymu przez Romulusa i Remusa ,wygnanie ostatniego króla rzymskiego,upadek republiki i ustanowienie pryncypatu ,pierwsza wojna punicka,podbój Gali, budowa Koloseum,
podział cesarstwa przez Teodozjusza Wielkiego , uznanie chrześcijaństwa za równoprawną religię , najazdy Hunów, upadek cesarstwa zachodniorzymskiego , śmierć Juliusza Cezara

1

Odpowiedzi

2010-03-02T13:46:17+01:00
1.Założenie Rzymu przez Romulusa i Remusa
2.Pierwsza wojna punicka
3.podbój Galii
4.śmierć juliusza Cezara
5.Upadek republiki i ustanowienie pryncypatu
6.Budowa koloseum
7.uznanie chrześcijaństwa za równoprawną religię
8.Najazd Galów i zdobycie Rzymu
9. podział cesarstwa przez Teodozjusza Wielkiego
10.najazdy hunów
11.upadek cesarstwa rzymskiego
25 2 25