Z wymienionych poniżej rodzajów działalności człowieka wybierz trzy, które przyczyniają się do wzrostu efektu cieplarnianego.
a) wypalanie lasów i traw
b) rybołówstwo
c) spalanie węgla w elektrowniach cieplnych
d) wycinanie lasów
e) nawożenie pól
f) stosowanie środków ochrony roślin
g) hutnictwo

+ wytłumaczyć dlaczego !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T13:54:40+01:00
A c g. ponieważ w wszystkich tych przypadkach wytwarza sie cieplo. np. spalanie. (trudno to uzasadnić. :()
21 4 21