Uzupełnij niżej zamieszczone zdania właściwym terminem geograficznym.
Terminy: globalne ocieplenie, gazy cieplarniane, efekt cieplarniany, smog.
a) Zjawisko utrzymywania się ciepła przy powierzchni Ziemi dzięki istnieniu atmosfery to ................................
b) Toksyczne powietrze zawierające mgłę, pyły, dymy i spaliny to .......................

2

Odpowiedzi

2010-03-02T13:58:33+01:00
2010-03-02T13:59:55+01:00