Zadanie 1 (3 punkty)
Boki prostokąta mają długości 8 cm i 18 cm. Podziel ten prostokąt na dwie części tak, aby można z nich złożyć kwadrat.

Zadanie 2 (4 punkty)
Średnia ocen z matematyki wynosiła do dzisiaj 3,75. Dzisiaj Kasia otrzymała piątą ocenę i jej średnia ocen spadła do 3,6. Jaką ocenię otrzymała Kasia?

Zadanie 3 (5 punktów)
Pięciocyfrowy numer telefonu Ewy zaczyna się cyfrą 6 i kończy cyfrą parzystą. Wiadomo też, że tworzy liczbę podzielną przez 15, a suma wszystkich cyfr tej liczby jest większa od 30. Ustal numer telefonu Ewy.
Tylko za kompletne obliczenia daje najj:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:03:31+01:00
1.a=18
b=8

dla a
18:9=2
dla b
8:4=2

Odpowiedź:Gdy nałożymy pozaginane figóry na siebie dadzą nam kwadrat o wymiarach 2x2