Odpowiedzi

2010-03-02T14:08:30+01:00
Bok rombu tworzy z połówkami przekatnych trójkat prostokatny

z pitagorasa obliczam pół drugiej przekatnej

x²=13²-12²
x²=169-144
x²=25
x=5cm

czyli druga przekatna ma 2x, czyli 2×5=10cm
2010-03-02T14:09:08+01:00
Xkwadrat + 13kwadrat=24kwadrat
xkwadrat+169=576
xkwadrat=407
2010-03-02T14:11:41+01:00
Bok 13cm
przek. 24cm.
polowa przek. 12cm.
12²+x²=13²
x²=169-144
x²=25/√
¹₂x=5
x=10cm.
Odp. druga przekatna ma 10 cm.
1 5 1