Odpowiedzi

2009-10-19T19:20:22+02:00
Apokalipsa- inaczej Objawienie św. Jana, to w judaizmie i chrześcijaństwie bogata w symbole księga prorocza, zawierająca przepowiednie dotyczące końca świata. Księga ta zamyka Nowy Testament. Księga ta, według tradycji napisana przez św. Jana na zesłaniu na wyspie Patmos w 95 roku. Wizyjność i symboliczność Apokalipsy inspirowały twórców epok późniejszych.


Apokalipsa spełniona- II wojna światowa została uważana za takową.Oznaczała ona spełnienie katastroficznych wizji, totalną zagładę dotychczasowego świata i powszechnie uznawanych wartości humanistycznych. Dlatego na określenie tych czasów użyto terminu apokalipsa spełniona, oznaczającego, że biblijna wizja końca świata dopełniła się