Potrzebuję jak najszybciej
List:
Wróciłaś do Polski po dłuższym pobycie w Londynie. Napisz list do rodziny, u której mieszkałaś:
- Krótko opisz podróż do domu i poinformuj, kiedy dotarłaś na miejsce,
- Podziękuj za udzieloną Ci w Anglii pomoc i przypomnij sytuację, w jakiej to nastąpiło,
- przywołaj miłe wspomnienia z pobytu w Anglii i krótko je opisz.
- Zaproś adresatów do Polski i obiecaj zorganizować im interesujący pobyt w Twojej miejscowości.

Piszesz jako XYZ
Długość listu powinna wynosić od 120-150 słów
Proszę pamiętać o zachowaniu formy i stylu listu :)

Proszę nie pisać w translatorów!!! To ma być z sensem ;)
Czekam na wiele odpowiedzi ;PP Oczywiście wybiorę najlepszą ;p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T14:37:37+01:00
Dear Sir and Madam Smith!
I am writing to thank you for my stay in your home. I came back to Poland yesterday at 7p.m. The journey was quiet, with me there was a lot of people in the aeroplane.
Thank you very much for help. I was trying to get to the bus, when somebody steal my bag. You called for the police, and explained the policeman what happened, because I was too nervous to do it myself.
The most exciting event was trip to the zoo. I have never seen such different animals. I took many photos, and now I can show them to my friends from school.
As I told you, I hope you'll visit me soon. I will try to organise your stay in Poland as interesting as my in England.
I look forward to receiving your reply.
Yours sincerely
XYZ