1. Narysuj trzy dowolne trójkąty i opisz na nich okrąg . Najlepiej jak by było to zadanie w załączniku .

2. Oblicz pola i obwody trójkątów przedstawionych na rysunkach , są one w załączniku .

Odpowiedz do drugiego a jest w załączniku a do b to Pole = 2/3+6
a obwód : 6+2/3+2/6

/ kreska znaczy pierwiastek , proszę o rozwiązanie mi do tych odpowiedzi .

Dzięki , dam najlepszą .

1

Odpowiedzi

2010-03-02T15:19:57+01:00
1. w zalaczniku

2. cos30 = x/5
5√3/2 = x

sin30 = h/5
½*5 = h
h = (5/2)

tg45 = h/y
y = (5/2)

x + y = a
a = (5/2)+ (5√3/2)
a = (5+5√3)/2

P = ½ *(5+5√3)/2 * (5/2)
P = 5(5+5√3)/8

cos45 = y/c
c = (5/2)* (2/√2)
c = 5√2/2

Ob = 5+ (5√2/2) + (5+5√3)/2
Ob = (10+5√2 + 5 + 5√3)/2
Ob = [15+5(√2+√3)]/2
Ob = 5(3+(√2+√3))/2

---------------------------------------------------

h/4 = sin60
h = 2√3

tg60 = h/x
x = 2

h/y = tg45
y = 2√3

a = 2+2√3

h/c = sin45
c = 2/√2

P = ½(2+2√3)*2√3
P = (1+√3)*2√3
P = 2√3 + 6

Ob = 4+ 2+2√3 + (2/√2)
Ob = (6√2+ 2√3*√2 + 2)/√2
Ob = (6√2 + 2√6 + 2)/√2
Ob = √2(6√2 + 2√6 + 2)/2
Ob = (12 + 2√12 + 2√2)/2
Ob = 2(6+√12+√2)/2
Ob = 6+√12+√2