1. Oblicz pole całkowite i objętość prostopadłościanu 3cm x 4cm x 5cm
2.Oblicz pole całkowite i objętość graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego o wymiarach 3cm x 4cm x 5cm i wysokości graniastosłupa równej 5cm . Bardzo proszę o odp. DAM NAAJ :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T14:25:38+01:00
1.
Pc = 2Pp + Pb
Pc = 2(3 × 4) + 2 × 3 × 5 + 2 × 4 × 5
Pc = 24 + 30 + 40 = 94 cm²

V = Pp × H
V = 3 × 4 × 5
V = 60 cm³

2.
Pc = 2Pp + Pb
Pc = 2(1/2 × 4 × 3) + 5 × 4 + 5 × 3 + 5 × 5
Pc = 12 + 20 + 15 + 25 = 72 cm²

V = Pp × H
V = 6 × 5
V = 30 cm³