1.Jakie ziemie w jaki sposób zagarnęła III rzesza w latach 1938-1941.
2.Opisz co wydarzyło się w Hiroszimie.
3.Polska podczas okupacji Niemieckiej.
4.Pakt Ribbentrop-Mołotow.

UWAGA !
-Uznaje zadanie tylko gdy beda wszystkie odp. Jeśli nie bedzie to spam i papa .
-Sprawdze czy to google.pl odpowiedzi nie mogą być z neta.
-Krótkie i sensowne odpowiedzi to nie opowiadanie wiem nie rozpisywac sie. (jedno gora dwa zdania)

2

Odpowiedzi

2010-03-02T15:22:58+01:00
1. Jakie ziemie w jaki sposób zagarnęła III rzesza w latach 1938-1941.
Polska, Dania, Chorwacja, Jugosławia, Francja, Lichtenstein, Czechosłowacja

2. Opisz co wydarzyło się w Hiroszimie
6 VIII 1945 USA zrzuciła na Hiroszimę bombę atomową, ok 17 tys. zabitych.

3. Polska podczas okupacji Niemieckiej.
Przeprowadzali brutalne rewizje oraz liczne aresztowania i wysiedlenia. Wielu polaków umieszczono w obozach przesiedleńczych na przymusowe roboty.Obywatele polscy byli traktowani jako poddani, zaś żydzi i cyganie jako ludność bezpaństwowa. Władze niemieckie pokazywały, że polacy to tylko siła robocza.

4.Pakt Ribbentrop-Mołotow.
Porozumienie niemiecko - sowieckie z 23 VIII 1939, w którym ustalono zasady przyszłego podziału m.in ziem polskich.

Mam nadzieje że pomogłem to wszystko z Encyklopedi, a wiec myśle nie otrzymam ostrzeżenia :D. Pozdrawiam xDnnnn
1 3 1
2010-03-02T15:29:04+01:00
1.1938r.odbył się Anschluss(wcielenie)Austrii do 3 rzeszy. We wrześniu 1938r. odbyła się konferencja w Monachium na której Hitler uzyskał poparcie dla swojego pomysłu podziału Czechosłowacji na Protektorat Czech i Moraw(1939r.)
w 1939r. 3 rzesza zaanektowała Kłajpedę.
1 września 1939r. 3 rzesza zaatakowała Polskę.
9 kwietnia 1940r. niemcy napadły na Danię i Norwegię. walki w Holandii trwały od 10 do 15 maja 1940r.
W Belgii od 10 do 28 maja a Luksemburg padł w dniu najazdu(10 maj). 22 czerwca padła Francja.
w 1941r. Niemcy zajęły Jugosławię.
22 czerwca zaatakowały ZSRR i tym samym zajęły część Polski i krajów nadbałtyckich.
2. Amerykanie dnia 6 sierpnia zrzucili bombę na Hiroszimę. Był to pierwszy raz w dziejach ludzkości kiedy zrucono bombę atomową.
3. Ziemie polskie zostały podzielone między 3 rzeszę a ZSRR. 3 rzesza wcieliła 92 tys.km 2(Górny śląsk,Pomorze,Wielkopolska,woj.Łódzkie,Prusy,Gdańsk,Dolny śląsk.(zakaz działalności polityczej,społecznej i zawodowej;likwidacja polskich instytucji;językiem urzędowym był niemiecki;germanizacja; łapanki,stały nadzór,wysiedlanie na roboty przymusowe,wywóz do obozów zagłady)
na 96 tys.km 2 utworzyli Generalne Gubernatorstwo(władzę sprawował Generalny Gubernator-Hans Frank,Polacy byli źródłem taniej,niewyedukowanej iły roboczej,masowe prześladowania,publiczne egzekucje,przesiedlenia,zamykanie polskich instytucji i urzędów.)
a 200tys.km 2 zagarnęło ZSRR(sowietyzacja;mordy na oficerach polskich i duchownych;zmuszono Polaków do przyjęcia obywatelstwa ZSRR;propaganda;indoktrynacja;zsyłanie do łagrów;deportacje;nacjonalizacja banków,przemysłu;rekwizycje dorobku kulturalnego Polaków)
23 sierpnia 1939r. w Moskwie podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow(pakt o nieagresji) między 3 Rzeszą a ZSRR. Dołączono do niego tajny protokół o rozbiorze Polskie-tzw. 4 rozbiór.
1 5 1