1. AK w Polskich podziemiach.
2. Plan Barbarossa.
3. Bilans II wojny światowej
4. Przesłanie do wybuchu II wojny światowej

UWAGA !
-Uznaje zadanie tylko gdy beda wszystkie odp. Jeśli nie bedzie to spam i papa .
-Sprawdze czy to google.pl odpowiedzi nie mogą być z neta.
-Krótkie i sensowne odpowiedzi to nie opowiadanie wiem nie rozpisywac sie. (jedno gora dwa zdania)

1

Odpowiedzi

2010-03-02T18:26:11+01:00
1. AK w Polskich podziemiach - powołana 14 II 1942 rozkazem Władysława Sikorskiego, na miejsce Związku Walki Zbrojnej, na czele AK stał Komendant Główny, oddziały AK wykonały wiele akcji sabotażu i dywersji.
2. Plan Barbadossa - kryptonim przyjętego 17 XII 1940 planu niemieckiego ataku na ZSRR, zakładał szybkie uderzenie 3 grup amii niemieckiej przy udziale wojsk fińskich węgierskich i rumuńskich w celu zajęcia części ZSRR; realizowany od 22 VI 1941.
3. II wojna trwała sześć lat, walki toczyły się w Europie, Azji, Afryce. Uczestniczyły w nich 72 państwa o liczbie ludności sięgającej prawie 2 miliardów. Doprowadziła do rozbicia faszyzmu i utworzenia imperium radzieckiego, osłabienie systemu kapitalistycznego. Pozycję na arenie międzynarodowej straciły Francja, Niemcy i Wielka Brytania.
4. Chęć dojścia do władzy Hitlera i zbudowania silne państwa jakim miały by być Niemcy.

Mam nadzieje, że pomogłem i moją praca Ci się spodoba, którą zrobiłem z Encykopedii i z głowy.