Odpowiedzi

2010-03-02T14:37:58+01:00
A+b+c=21 ¾
a=6 ⅚
b=6 ⅚ +2 ⅜= 6 i 20/24 + 2 i 9/24 =8 i 29/24= 9 i 4/24=9⅙
c=?
6⅚+ 9⅙+c =21 ¾
16+c = 21¾
c= 21¾ - 16
c= 5¾
odp trzeci składnik wynosi 5¾
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T14:43:09+01:00
Obliczam ile wynosi drugi składnik.
6⅚+2⅜=⁴¹/₆+¹⁹/₈=¹⁶⁴/₂₄+⁵⁷/₂₄=²²¹/₂₄
Obliczam ile wynosi trzeci składnik.
21¾-6⅚-²²¹/₂₄=⁸⁷/₄-⁴¹/₆-²²¹/₂₄=⁵²²/₂₄-¹⁶⁴/₂₄-²²¹/₂₄=¹³⁷/₂₄=5¹⁷/₂₄
Odp.: Trzeci składnik wynosi 5¹⁷/₂₄.

1 5 1