Kowal wrzucił do wiadra z zimną wodą rozżarzoną żelazną podkowę w celu zahartowania.masa podkowy wynosiła 0,8kg, masa wody wiadrze 8kg.temperatura wody po wrzuceniu podkowy wzrosła z 20 C do 30 C .Jaka była temp wnętrza paleniska, wktórym ogrzewano podkowę ??

1

Odpowiedzi

2010-03-05T08:09:55+01:00
Zmiana temperatury równa jest 10 stopni Celsjusza, gdzyż temperatura końcowa – temperatura początkowa = 10 stopni Celsjusza, czyli 30 stopni Celsjusza jest temperaturą końcową.
A równanie ma następującą postać:
M1 x c1 x (tk-tp) = m2 x c2 (tp – tk)
8kg x 4200 j\kgK x 10 K= 460J\kgK x 0,8kg x (tp – 30)
336000J = 368J\K(tp –30)
336000J = 368J x tp – 30 x 368
336000J = 368J x tp – 1040
347040 = 368 x tp | : 368
tp = 943,043478260869565217391304347826
Odp. W przybliżeniu temperatura palenieska wynosiła 943 stopnie Celsjusza.
8 2 8