Zadanie1
Rozdzielono 1000 złotych między trzy osoby tak, że druga osoba otrzymała o 100 zł więcej niż pierwsza,a trzecia o 200zł więcej niż druga. jaką kwotę otrzymała każda z tych osób?
Zadanie2
Suma cyfr liczby trzycyfrowej jest równa 18. Cyfra jedności jest dwa razy większa od cyfry setek, a cyfra dziesiątek jest średnią arytmetyczną cyfry setek i cyfry jedności. Jaka to liczba?
Zadanie3
suma trzech liczb jest równa 2520. Jakie to liczby, jeżeli ich stosunek jest równy 4 : 5 : 9?
Zadanie4
Znajdź taką liczbę dwucyfrową, żeby suma cyfr tej liczby była równa 6 i po przestawieniu jej cyfr otrzymać liczbę większą od początkowej.
Zadanie5
Na 1 roku studiów na wydziale zarządzania stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn był równy 4 : 5.Po przyjęciu dodatkowo jeszcze 6 studentów i 8 studentek stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wyniósł 5 : 6. Ile studentek i ilu studentów obecnie uczęszcza na 1 rok zarządzania?

3

Odpowiedzi

2010-03-02T14:40:24+01:00
Zad. 1
1000 - suma, którą rozdzielono między trzy osoby
x - ilość pieniędzy jaką otrzymała pierwsza osoba
100 + x - ilość pieniędzy jaką otrzymała druga osoba
200 + 100 + x = 300 + x - ilość pieniędzy jaką otrzymała trzecia osoba

x + 100 + x + 300 + x = 1000
3x = 1000 - 100 - 300
3x = 900 - 300
3x = 600|:3
x = 200 - ilość pieniędzy jaką otrzymała pierwsza osoba
100 + x = 100 + 200= 300 - ilość pieniędzy jaką otrzymała druga osoba
300 + x = 300 + 200 = 500 - ilość pieniędzy jaką otrzymała trzecia osoba

Zad. 3
2520 - suma trzech liczb
x - wspólna suma
4x - pierwsza liczba
5x - druga liczba
9x - trzecia liczba

4x+5x+9x = 2520
18x = 2520|:18
x = 140 - wspólna suma
4x = 4*140 = 560 - pierwsza liczba
5x = 5*140= 700 - druga liczba
9x = 9*140= 1260 - trzecia liczba
2010-03-02T14:48:44+01:00
1.)
x+x+100+x+300=1000
3x=600
x=200zł

pierwsza osoba dostała 200zł, druga 300zł, a trzecia 500zł.

2.) x+2x+3x/2=18
2x+4x+3x=36
9x=36
x=4
2x=8
(4+8)/2= 6

Ta liczba to 468.

3.)4 : 5 : 9?
4x+5x+9x=2520
18x=2520
x=140

1. liczba=560 2 liczba 700 3 liczba 1260

4.) x+y=6
2+4=6
24 po przestawieniu 42
15 po przestawieniu 51

5.)
5x+6+4x+8=5x+6x
2x=14
x=7
czyli
5x= 5*7= 30 [ liczba studentek]
6x=6*7=42 [liczba studentów]

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:57:47+01:00
Zadanie1
3x+400=1000
3x=1000-400
3x=600
x=600:3=200 -> pierwsza osoba
200+100=300 -> druga
300+200=500 - > trzecia

Zadanie2
x - jedności
y - dziesiątki
z - setki
z+y+x=18
z+y+2z=18
3z+y=18

x = 2z
y = (z+x):2=(z+2z):2=3z:2
2y=3z

3z+y=18
2y+y=18
3y=18
y=18:3
y=6

3z:2=6
3z=6*2
3z=12
z=12:3
z=4

x=2*4
x=8

Powstała liczba: 468Zadanie3
4x+5x+9x=2520
18x=2520
x=2520:18
x=140

4x -> 4*140=560
5x -> 5*140=700
9x -> 9*140=1260

spr.: 560+700+1260=2520Zadanie4
x+y=6
6=
1+5-> może być, po przestawieniu : 51
2+4-> może być, po przestawieniu : 42
3+3-> nie może być, po przestawieniu nie wyjdzie większa liczba

Możliwe liczby: 15,42

Zadanie5
4x - 5x => 9x
kobiety mężczyźni
| |
| +8 | +6
| |
4x+8 5x+6 => 9x+14
5x 6x =>11x


11x-9x=14
2x=14
x=14:2
x=7

Kobiety:
5*7=35

Mężczyźni:
6*7=42


Odp.: Kobiet jest 35, a mężczyzn – 42.

Jak będziesz miała jakieś pytania to wszystko wytłumaczę. :)