Reakcja zobojetniania:

1.kwas + zasada ---> sól + woda
2.metal + kwas ---> sól + wodór
3.metal 1 + sól 1 ---> metal 2 + sól 2
4.tlenek metalu + kwas ---> sól + woda

Reakcja strąceniowa:

1. sól 1 + sól 2 ---> sól 3 + sól 4
2.kwas 1 + sól 1 ---> kwas 2 + sól 2 (strzałka wdół)
3.zasada + sól 1 ---> wodorotlenek metalu (strzałka wdół) + sól 2

Napisz pozanymi metodami reakcje otrzymywania CaCO3 i CaSO4.
Proszę o pomoc dam naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T14:50:01+01:00
Reakcje zobojętniania:
1.
H₂CO₃ + Ca(OH)₂ -> CaCO₃ + 2H₂O
H₂SO₄ + Ca(OH)₂ -> CaSO₄ + 2H₂O
2.
Ca + H₂CO₃ -> CaCO₃ + H₂
Ca + H₂SO₄ -> CaSO₄ + H₂
3.
Ca + MgSO₄ -> Mg + CaSO₄
Ca + MgCO₃ -> Mg + CaCO₃
4.
CaO + H₂CO₃ -> CaCO₃ + H₂O
CaO + H₂SO₄ -> CaSO₄ + H₂O
Reakcje strąceniowe:
1.
Na₂SO₄ + Ca(NO₃)₂ -> 2NaNO₃ + CaSO₄
Na₂CO₃ + CaCl₂ -> 2NaCl + CaCO₃
2.
H₂SO₄ + CaSO₃ -> H₂SO₃ + CaSO₄
H₂CO₃ + CaCl₂ -> CaCO₃ + 2HCl
3.
Ca(OH)₂ + Na₂SO₄ -> 2NaOH + CaSO₄
Ca(OH)₂ + K₂CO₃ -> 2KOH + CaCO₃
1 5 1