1. Obszar lądu położony powyżej 300m.n.p.m., na którym wysokości względne przekraczają 300m. to .......................
2. Wypukła forma terenu o wysokości względnej kilku do kilkunastu metrów to ...................
3. Forma powierzchni Ziemi w kształcie stosunkowo szerokiego obniżenia, otoczonego wzniesieniami to .................
4. Najwyższy punkt na wypukłej formie terenu (pagórku, wzgórzu, wzgórze) to ..............
5. Obniżenie linii grzbietowej miedzy dwoma wierzchołkami to ....................
6. Grupa gór o wyraźnie wydłużonym grzbiecie górskim i licznych, odbiegających od niego krótszych, opadających grzbietach bocznych to: ..................
7. Stok w górnej swej części mniej stromy niż w dolnej to ................
8. Wysokość mierzona od poziomu morza to ..............
9. Ruchy polegające na sfałdowaniu i wypiętrzeniu warstw skalnych to .........................
10. Silnie wydłużony wierzchołek góry, lub wzgórza czy pagórka to ............................ .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T14:39:59+01:00
1. Obszar lądu położony powyżej 300m.n.p.m., na którym wysokości względne przekraczają 300m. to wyżyna
2. Wypukła forma terenu o wysokości względnej kilku do kilkunastu metrów to wzniesienie
3. Forma powierzchni
Ziemi w kształcie stosunkowo szerokiego obniżenia, otoczonego wzniesieniami to dolina
4. Najwyższy punkt na wypukłej formie terenu (pagórku, wzgórzu, wzgórze) to szczyt
5. Obniżenie linii grzbietowej miedzy dwoma wierzchołkami to uskok / kotlina / przełęcz
6. Grupa gór o wyraźnie wydłużonym grzbiecie górskim i licznych, odbiegających od niego krótszych, opadających grzbietach bocznych to: ..................
7. Stok w górnej swej części mniej stromy niż w dolnej to skorupa kontynentalna
8. Wysokość mierzona od poziomu morza to bezwzgledna
9. Ruchy polegające na sfałdowaniu i wypiętrzeniu warstw skalnych to górotwórcze
10. Silnie wydłużony wierzchołek góry, lub wzgórza czy pagórka to ............................ .
5 2 5
2010-03-02T14:49:39+01:00
1. niziny
2. Pagórek
3. Degradacja
4. szczyt
5. Przełęcz
6.Góry Sowie
7.Skorupa kontynentalna
8.względna
9.górotwórcze
10.Dział
4 2 4