Odpowiedzi

2010-03-02T14:43:19+01:00
Tak jest , ponieważ swoja opinia reklamujemy się
Najczesiej chcemy miec,dobre stopnie i reklamujemy sie nauczycielom
chybaa o taka reklame ci chodzi ? :)
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T14:45:28+01:00
Tak
argumenty
ludzie sugerują sie tym co jest w reklamie
ludzie uważają że to co jest w niej musza koniecznie miec
1. Reklama tworzy i zachęca do konkurencji. Pośrednio zatem pomaga w podnoszeniu jakości towarów i usług.
2. Reklama zachęca do nowatorstwa w zakresie produktów. Odgrywa zatem dużą rolę w sprawnym funkcjonowaniu nowoczesnej gospodarki.
3. Reklama odgrywa istotna rolę - poprzez kreowanie popytu na masową produkcję - w tworzeniu miejsc pracy.
4. Reklama - dzięki swoim subsydiom - pomaga w ekonomicznym funkcjonowaniu środków masowego przekazu. Bez reklamy gazety i czasopisma byłyby droższe lub niedostępne w tak szerokim wyborze.
5. Reklama już teraz w wielkiej części subsydiuje przemysłu rozrywkowy - szczególnie sport i muzykę.

2 4 2