Napiszscie ładnie dane ,szukane wzór i rozwiązania .

1.Na poruszający się po szosie autobus działa siła ciągu o wartości 2kN ,siła tarcia kół o nawierzchnie o wartości 0,6kN i siła oporu powietrza 0,4 kN.Ile wynosi wartość siły wypadkowej ?

2.Szybkość motorówki o masie 1000kg w ciągu 20 s wzrasta od zera do 72km/h.Oblicz wartość siły wypadkowej nadającej motorówce przyśpieszenie ?

3.Kula bilardowa porusza się z szbykością 0,5m/s uderza w spoczywającą identyczną kulę i zatrzymuję się .Z jaką szybkością będzie się poruszać po zderzeniu druga kula ?

4.ile waży ciało ,które pod działaniem siły 200N uzyskało szybkość 10m/s kwadrat ?

2

Odpowiedzi

2010-03-02T14:55:47+01:00
1)
Dane F1= 2 kN
F2=0,6 kN
F3 = 0,4 kN
Szukane Fw
Fw = F1-F2-F3
Fw=2 kN-0,6 kN - 0,4 kN = 1 kN
siły oporu działają przeciwnie do kierunku ruchu (stawjają opór)
zatem jeśli dobrze rozumiem zadanie 2 KN to siła pochodząca od silnika
czyli siła wypadkowa 2kN-0,6kN-0,4kN = 1 kN = 1000 N
siły mają ten sam kierunek działania, działają wzdłuż jednej tej samej prostej ale mają przeciwne zwroty
1kN kiloniuton czyli 1000 N

2)
Dane Vk=72 km/h
m=1000 kg
t = 20 s
Szukane
F= ? a= ?
a=(Vk-Vp)/t Vp=0 prędkość początkowa t= 20 s
Vk=72 km/h=72000 m/3600 s=20 m/s
czyli a = 20/20 = 1 m/s^2
F=ma=1000*1=1000 N
3) Dane
m1=m2=m masy takie same
v1=0,5 m/s
v2=0 m/s
v11 = 0 m/s prędkośc pierwszej po zderzeniu
Szukane
v22 - prędkość po zderzeniu

z zasady zachowania pędu
m1*v1 + m2* v2 = m1*v11 + m2*v22
czyli
m*0,5+0=0+m*v22 stąd wyznaczam v22
v22=0,5 m/s


p1=p2 wektorowo zatem jeśli pierwsza kula przed zderzeniem posiadała pęd
p1=mv uderza w drugą o identycznej masie czyli przekazujej jej cały pęd gdyż się zatrzymała v=0 po zderzeniu
a druga zyskała pęd p=mv czyli jej prędkość 0,5 m/s
4)
uzyskało szybkość 10 m s kwadrat to chyba jednostka przyspieszenia
F=ma m=F/a = 200N/10= 20 kg
Gdyby to była szybkość (prędkość to potrzebne by było jeszcze czas jej osiągnięcia lub inne dane)
2010-03-02T15:09:45+01:00
Witaj
1/
dane F=2kN, T1=0,6kN, T2=0,4kN,
szukane Fw
Fw = F - T1 - T2 = 2kN - 0,6kN - 0,4kN = 1kN wynosi siła wypadkowa
2/
dane m=1000kg, t=20s, v0=0, v=72km/h=20m/s,
szukane Fw
Fw = ma.........a = [v - v0]/t = v/t
Fw = mv/t = 1000kg*20m/s //20s = 1000 N = 1 kN wynosi siła wypadkowa
3/
dane m1=m2=m, v1=0,5m/s, u1=0 /po zderzeniu/, v2=0
szukane u2
zasada zachowania pędu
m1v1 + m2v2 = m1u1 + m2u2
m*0,5m/s +m*0 = m*0 + m*u2
u2 = 0,5m/s jest prędkością kuli drugiej po zderzeniu
4/
dane F=200N, a=10m/s2
szukane Q=mg
F = ma
m = F/a = 200N/10m/s2 = 20kg
Q = mg = 20kg*9,81m/s2 = 196,2 N jest ciężarem tego ciała

........................pozdrawiam