Odpowiedzi

2010-03-02T15:15:30+01:00
POwstanie listopadowe:
Liczne aresztowania i zsyłanie powstańców na Syberię , zniesienie konstytucji z 1815 r. likwiadacja autonomii Królestwa Polskiego , nasilenie polityki rusyfikacyjnej , emigracja znacznej części uczestników powstania

Powstanie styczniowe:
liczne aresztowania, konfiskaty majątków i zesłania na Syberie powstańców (ok 38 tysiecy Polaków) , terror na Litwie wprowadzony przez gubernatora Michaiła Murawjowa , zmiana nazwy Królestwa na Kraj Przywiślański , rusyfikacja szkolnictwa i administracji, uwłaszczenie chłopów przez carat ( w marcu 1864r) na warunkach korzystniejszych niz w pozostalych zaborach
40 4 40