Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T15:01:47+01:00
Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić na naturalne takie jak: wybuchy wulkanow,pożary,wywiewanie gleb,rozkład materii organicznej.Drugim rodzajem są zanieczyszczenia antropogeniczne /wytworzone przez człowieka/Należą do nich :spalanie różnych substancji,procesy przemysłowe,składowanie i utylizacja śmieci.
Rodzaje zanieczyszczeń dzielimy na stałe i gazowe.
Do stałych zaliczamy:pyły /popiół,pyły metali/,pyłki roślin i zarodnikigrzybów i roślin.Do gazowych zaliczamy:związki siarki /tlenki siarki,siarkowodór/,tlenki węgla,węglowodory.Wpływ zanieczyszczeń na człowieka może być bezpośredni i pośredni.Do bezpośredniego wpływu zaliczamy zakłócenia w przebiegu podstawowych czynności życiowych,zmiany w budowie całych organizmów.Do wpływów pośrednich zaliczymy dziurę ozonową,efekt cieplarniany,smog i kwaśne deszcze.
Sposoby zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza:
-rezygnacja z technologii silnie zanieczyszczających powietrze
-montowanie filtrów na kominach
-stosowanie benzyny bezołowiowej
-ddsiarczanie spalanego węgla
-ograniczenie stosowania aerozoli zawierających freon
-wprowadzenie zakazu spalania smieci
-sadzenie pasów zieleni jako stref ochronnych


Te wiadomości nie pochodzą z internetu!
74 4 74