1 .Wyznacz równanie prostej równoległej oraz prostopadłej do prostej o równaniu y= 2x - 5 przechodzącej przez punkt A(4,2)


2. Dana jest funkcja y= x do kwadratu + 2x-8
a) oblicz współrzędne wierzchołka i miejsca zerowe,
b) zapisz funkcję w postaci kanonicznej i iloczynowej,
c) określ zbiór wartości i monotoniczność.

3. Rozwiąż:
a) x do kwadratu - 16=0
b) (x-7)(x+2)>0
c) 2x do kwadratu - 2x - 12=0


4. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych, wiedząc,że sin alfa=cztery piąte 4/5


1

Odpowiedzi

2010-03-02T17:18:17+01:00
Wyznacz równanie prostej równoległej oraz prostopadłej do prostej o równaniu y= 2x - 5 przechodzącej przez punkt A(4,2)

wystarczy podstawić .

2= 2*4+b
2=8+b
-b=8-2
b= -6

przez punkt bedzie przechodizła funkcja y=2x - 6

3. Rozwiąż:
a) x do kwadratu - 16=0 x=8 lub -8
b) (x-7)(x+2)>0 tego nie wiem tutaj bedzie wiec rozwiązań chyba
c) 2x do kwadratu - 2x - 12=0 3
ale tego zadania nie jestem pewan jak coś ;)