Odpowiedzi

2009-10-19T19:35:42+02:00
Pozdrawiam mam nadzieje że jest to dobrze jak na twojego na uczyciela mi się to udało zaliczyć u mojego na 5+
2009-10-19T20:17:59+02:00
Sytuacja polityczna i ekonomiczna w królestwie zmieniła się dopiero na przełomie lat pięćdziesiatych i sześciesiatych XIX wieku kiedy to osłabiona po wojnie krymskiej Rosja zaczeła wprowadzać liczne reformy. Dlatego też polacy liczyli na bardziej liberalną politykę caratu i mozliwośc odzyskania utraconej po 1831r autonomi. Na fali tych przemian doszło w królestwie do wielu manifestacji patriotycznych oraz do utworzenia dwuch obozów politycznych które chcialy się zająć urególowaniem sprawy polskiej. narastająca cała czas fala niezadowolenia w królestwie polskim zmusiła władze do pewnych ustępstw i od oddania rządów w ręce konserwatywnego polityka Aleksandra wielkopolskiego. jednak jego reformy przeprowadzone w latach 1861-62 zostały zaprzepaszczone gdy ogłosił "brankę"do wojska. Miała ona byc przeprowadzona na nowych zasadach z odgórnym wskazaniem na poborowych przeciwników politycznych z obozu czerwonych> Doprowadziło to do przyśpieszenia wybuchu powstania. Doszło do niego 22 STYCZNIA 1863 ROKU. Tuz po wybuchu powstania chcąc przyciągnąc do oddziałów chłopów Tymczasowy rząd narodowy ogłosił dekret o pełnym uwłaszczeniu oraz nadaniu bezrolnym ziem z dóbr narodowych. władze Powstańcze nie były jednak w stanie wprowadzic tych postanowień w życie.
Wybuch powstania i atak niezliczonych powstańców na blisko stutysięczną armię stacjonującą na terenie Królestwa zaskoczył rosyjskie władze cywilne i wojskowe. Wycofały one swoje oddziały do wiekszych garnizonów dając polakom czas na lepsze zorganizowanie sie. Mimo to nie udało sie odnieść zwycięstwa a powstanie przybrało formę walk partyzanckich i tak utrzymało się do swego konca w 1864r. Dopiero na jesieni 1863r władze nad powstaniem przejął Romuald Traugutt który jako dyktator kierował nim az do aresztowania w kwietniu 1864r W czasie swoich rzadów zreformował struktórę oddziałóów powstanczych oraz postarał się dla nich o lepsze zabezpieczenie finansowe.
powstanie styczniowe byłónajdłużej trwajacym zrywem niepodległosciowyym Polaków w XIX wieku Przyczyniło się do podniesienie swiadomosci narodowej wszystkich naszych rodaków bez względu na miejsce zamieszkania i dzielące ich granice rozbiorowe.


Tyle miałam w zeszycie babka nam na lekcji dyktowała mysle ze bedzie dobrzee,, pozdrawiam
1 5 1