Odpowiedzi

2010-03-02T14:56:47+01:00
Pierwsza ustawa o prawach autorskich z 1926 uzależniała w ogóle istnienie praw autorskich do fotografii od umieszczenia zastrzeżenia na fotografii:

Art. 3. Prawo autorskie do utworów fotograficznych lub otrzymanych w podobny do fotografji sposób istnieje pod warunkiem, że zastrzeżenie wyraźne uwidoczniono na odbitkach. (...)
2010-03-02T14:58:07+01:00
Wie kann ich wissen, dass so interessant, eine Person
nie jestem [ewna ale chyba tak ma to być