Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a) średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b) średnia arytmetyczna trzech liczb: liczby y, trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16.
c) do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.


również prosze o rozwiązanie ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:19:42+01:00
A) (x+7+x):2=20
(2x+7):2=20
2x+7=20*2
2x=40-7
2x=33
x=16,5

b) (y+3y+y+10):3=16
(5y+10):3=16
5y+10=16*3
5y=48-10
5y=38
y=7,6

c) 15+y=51-y
y+y=51-15
2y=36
y=18
21 4 21