Do zlewki wlano 10cm³ rozcieńczonego kwasu solnego i dodano kilka kropli oranżu metylowego. Następnie pipetką dodawano po kropli rozcieńczonej zasady potasowej, aż do momentu zmiany zabarwienia roztworu. Zawartość zlewki przelano do parownicy i odparowano do sucha. Napisz wnioski i obserwacje.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:14:39+01:00
Do zlewki wlano HCl i dodano oranż metylowy. Barwa kwasu przybrała kolor czerwony, następnie miareczkowano kwas roztworem NaOH zasady. Do uzyskania obojętności co świadczyło o pomarańczowym zabarwieniu roztworu w zlewce.

reakcja:
HCl + NaOH -> NaCl + H2O

zawartość przelano do parownicy i odparowano powstałą w wyniku reakcji wodę. Na dnie parowniczki uzyskaliśmy kryształki soli (tej kuchennej) ;D
13 4 13