Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:03:45+01:00
1791-uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1792-zakończenie obrad Sejmu Czteroletniego
1793-II rozbiór Polski
1794-Powstanie Kościuszkowskie
1795-III rozbiór Polski
33 4 33
2010-03-02T15:05:29+01:00
-1791 roku
18 kwietnia – Sejm Czteroletni uchwalił prawo o miastach.
3 maja – uchwalono Konstytucję 3 maja.
22 października – zaręczenie wzajemne Obojga Narodów.
-1792 roku
# 29 maja – zawieszono obrady Sejmu Wielkiego.
# po zajęciu Krakowa przez wojska rosyjskie odbyła się w kościele Mariackim uroczysta wotywa dla uczczenia zwycięstwa Targowicy.
# 10 czerwca – bitwa pod Mirem.
# 18 czerwca – zwycięska bitwa pod Zieleńcami ks. Józefa Poniatowskiego nad wojskami rosyjskimi
# 22 czerwca – Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari dla uczczenia zwycięstwa pod Zieleńcami.
# 18 lipca – nierozstrzygnięta bitwa pod Dubienką wojsk polskich pod dowództwem Tadeusza Kościuszki z armią rosyjską.
# 27 lipca – akces króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Targowicy zakończył wojnę polsko-rosyjską w obronie konstytucji 3 maja.

-1793 roku
17 czerwca – rozpoczął obrady sejm grodzieński.
15 września – rozwiązanie konfederacji targowickiej na odbywającym się w Grodnie ostatnim sejmie. Zaakceptowano drugi rozbiór Polski.
25 września – II rozbiór Polski: podpisano traktat z Prusami, w którym otrzymały one 58 tys. km. kw. powierzchni Polski.
23 listopada – zakończenie prac sejmu grodzieńskiego, ostatniego sejmu I Rzeczypospolitej.
-1794 roku
* Marzec – Rada Nieustająca na żądanie ambasadora rosyjskiego nakazała zmniejszenie liczebności armii polskiej o 50%.
* 12 marca – gen. Antoni Madaliński nie podporządkował się rozkazom o redukcji oddziałów i wyruszył z Ostrołęki na Kraków, co dało początek powstaniu kościuszkowskiemu.
* 24 marca – Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę na krakowskim rynku i został naczelnikiem powstania narodowego.
* 4 kwietnia – zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi w bitwie pod Racławicami.
* 17 kwietnia – wybuch powstania w Warszawie.
* 23/24 kwietnia – wybuch powstania na ziemiach Wileńszczyzny.
* 7 maja – Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki, znoszący poddaństwo osobiste chłopów, zakazujący rugowania ich z gruntu oraz zmniejszający wymiar pańszczyzny.
* 9 maja – w czasie insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie wykonano wyrok śmierci na przywódcach targowicy. Zginęli: Józef Ankwicz, Józef Kossakowski, hetman Piotr Ożarowski oraz hetman Józef Zabiełło.
* 10 maja – Tadeusz Kościuszko powołał Radę Najwyższą Narodową, która miała pełnić funkcje cywilnej władzy powstania.
* czerwiec – Kurlandia przyłączyła się do insurekcji.
* 6 czerwca – klęska wojsk powstańczych pod Szczekocinami.
* 8 czerwca – oddziały generała Józefa Zajączka, które miały za zadanie utrzymać obronę na linii Bugu, zostały pobite pod Chełmnem przez wojska rosyjskie.
* 15 czerwca – komendant Krakowa Ignacy Wieniawski bez walki poddał miasto Prusom. Na rozkaz króla Fryderyka Wilhelma II najeźdźcy zrabowali z Zamku Królewskiego na Wawelu insygnia królewskie, które przewieziono do Berlina, a w roku 1807 przetopiono na złoto.
* 26 czerwca – klęska wojsk powstańczych w bitwie pod Sołami.
* 28 czerwca
o lud Warszawy wtargnąwszy do więzień, powiesił targowiczan na szubienicach przy ratuszu.
o w Lipawie ogłoszono akt powstania Księstwa Kurlandzkiego.
* Lipiec – rozpoczęło się oblężenie Warszawy przez wojska pruskie i rosyjskie.
* 1 lipca – w Warszawie ukazał się pierwszy polski dziennik informacyjny Gazeta Rządowa.
* 11 sierpnia – Wilno poddało się.
* 12 sierpnia – insurekcja kościuszkowska: wojska rosyjskie wkroczyły do Wilna.
* 6 września – insurekcja kościuszkowska: zakończyło się oblężenie Warszawy.
* 25 września – insurekcja kościuszkowska: gen. Jan Henryk Dąbrowski wkroczył do Gniezna.
* 10 października – klęska wojsk powstańczych pod Maciejowicami. Tadeusz Kościuszko dostał się do niewoli.
* 12 października – Tomasz Wawrzecki został mianowany Naczelnikiem Państwa jako następca Tadeusza Kościuszki.
* 4 listopada – wkroczenie wojsk Suworowa i Fersena do Warszawy. Szturm na Pragę i rzeź ludności.
* 5 listopada – kapitulacja wojsk broniących Warszawę.
* 9 listopada – wojska rosyjskie wkroczyły do Warszawy.
* 16 listopada – pod Radoszycami skapitulował ostatni oddział powstańczy insurekcji kościuszkowskiej. Koniec insurekcji.

-1795 roku24 października – III rozbiór Polski: Rosja, Prusy i Austria podpisały akt trzeciego rozbioru Polski.
25 listopada – ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski abdykował na rzecz Rosji i został deportowany do Petersburga, Polska na 123 lata przestała istnieć jako państwo.
3 stycznia – Rosja, Austria i Prusy podpisały traktat sankcjonujący trzeci rozbiór Polski.
21 3 21