Przetłumacz tekst :

In December 1984 Ken Webster and Debbie Oakes were living in an old cottage in Cheshire , England. One evening a message appeared on their computer screen from nowhere. they weren't even sitting near it at the time.

The message was in a very strange sort of English. They wrote it down. A historian said it was a perfect example of 16th-century English! This was the first of more than 300 messages from someone called Thomas Harden,who lived in the cottage 450 years before. When Ken and Debbie asked questions on the computer, another message answered them. It was increadible.

1

Odpowiedzi

2010-03-02T19:28:48+01:00
W grudniu 1984 Ken Webster i Debbie Oakes mieszkali w starej chacie w hrabstwie Cheshire. Pewnego wieczoru pojawiła na ekranie komputera z nikąd. nie zostały one jeszcze siedzi w jego pobliżu w czasie.

Wiadomość została w bardzo dziwna angielskim. Pisali go. Historyk powiedział, że to doskonały przykład z 16-wiecznego angielskiego! To był pierwszy ponad 300 wiadomości od kogoś nazwie Thomas Harden, którzy mieszkali w domku 450 lat wcześniej. Gdy Ken i Debbie zadawane pytania na komputerze, inny komunikat Odpowiedział im. To było niesamowite.