1.Rozwiązaniem równania 4(t-1)=t+5 jest liczba ? a)2, b)1 c)-1 d)3
2.Liczba 3 spełnia równanie
a) 1/3x -2=5-2/3x
b) 2/3x +2 = 1/3(x+9)
c)x-4 = 3(2x+5)
d)4x+2=5x-(x-1)
3.Które z podanych równan jest tożsamościowe?
a)4x -3=3-4x
b)y+2=1/2(2y+4)
c)2x=0
d)3(x+1)=3x+1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:22:22+01:00
Zadanie 1
b, ponieważ 4(t-1)=t+5
4t-4=t+5
4t-t=5-4
t=1
zadanie 2
b, ponieważ musisz podstawić w miejsce x liczbę 3
zdanie 3 nie wiem

chyba zadnia są dobrze zrobione :):) ale nie jestem pewna