Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:19:36+01:00
We wrześniu 1944r. PKWN ogłosił dekret o reformie rolnej. Parcelacji podlegały majątki o powierzchni powyżej 50ha należące przed wojna do państwa i właścicieli ziemskich oraz grunty poniemieckie. Na Ziemiach Odzyskanych wchodzących w skład województw: pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego podzielono majątki powyżej 100ha. Właścicielom ziemskim wbrew dekretowi skonfiskowano również domy, w których zakładano szkoły i biblioteki.Na 6mln ha rozparcelowanej ziemi utworzono 800 tys. gospodarstw. powiększono 250 tys istniejących już gospodarstw. Małe nadziały spowodowały że w Polsce powstał bardzo mało wydajne rolnictwo.