Odpowiedzi

2009-10-19T19:34:37+02:00
*rodzaj komórek:
-mitoza: somatyczne
-mejoza: gamety i zarodniki
*ilość cykli podziałowych:
-mitoza: jeden
-mejoza: dwa
*ilość komórek potomnych:
-mitoza: dwie
-mejoza: cztery
*długośc profazy:
-mitoza: krótka
-mejoza: długa (inaczej wieloetapowa)
*występowanie crossing-over:
-mitoza: nie występuje
-mejoza: występuje i polega na wymianie kawałkiem nici DNA między chromosomami siostrzanymi (inaczej tetrady)
*przebieg metafazy i metafazy I:
-mitoza: w metafazie chromosomy układają się w jednej płaszczyżnie
-mejoza: w metafazie I biwalenty (pary chromosomów homologicznych) układają się w jednej płaszczyżnie, włókienka wrzeciona podziałowego łączą się z centromerami
*przebieg anafazy i anafazy I:
-mitoza: następuje podział centromerów (centromery pękają), włokienka wrzeciona podziałowego skręcają się i chromatydy siostrzane wędrują do przeciwległycvh biegunów komórki (jako chromosomy potomne)
-mejoza: w anafazie I następuje skręcanie się nici wrzeciona podziałowego co powoduje rozejście się chromosmów homologicznych do biegunów komórki; NIE PĘKAJĄ CENTROMERY!!! (rozejście się chromatyd siostrzanych następuje w anafazie II)
*rola:
-mitoza: służy namnażaniu komórek, co prowadzi do rozrodu organizmu, regeneracji, umożliwia też rozmnażanie wegetatywne organizmów
-mejoza: redukuje liczbę chromosomów w gametach lub zarodnikach co zapewnia stałość liczby chromosomów w kolejnych pokoleniach
22 4 22
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T19:35:38+02:00
Tu jest w miarę krótka praca ale ja bym ją jeszcze skróciła :)
4 4 4
2009-10-19T19:39:46+02:00
1 Rodzaj komórek:
-mitoza: somatyczne
-mejoza: gamety i zarodniki
2 Ilość cykli podziałowych:
-mitoza: jeden
-mejoza: dwa
3 Ilość komórek potomnych: mitoza:dwie ,mejoza:cztery
4 Długość profazy:
-mitoza: krótka
-mejoza: długa (inaczej wieloetapowa)

5 Mitoza: służy namnażaniu komórek, co prowadzi do rozrodu organizmu, regeneracji, umożliwia też rozmnażanie wegetatywne organizmów
6 Mejoza: redukuje liczbę chromosomów w gametach lub zarodnikach co zapewnia stałość liczby chromosomów w kolejnych pokoleniach
1 4 1