PRZETŁUMACZ NA JĘZYK NIEMIECKI:
1.o której godzinie chciałabyś pójśc do parku
2.może pójdziemy na koncert
3.moja siostra dwie godziny czyta książkę
4.chciałabyś pójśc do teatru?
5.ja wychodzę z domu o 12
6.jest 16.43
7.chciałabyś zagrac w tenisa?
8.moi rodzice idą wieczorem do kina
9.po południu od 16 do 18 odrabiam lekcje
10.co chciałbyś dzisiaj zrobic?
11.nie wiem czy wyjdę
12.jest za dzieisięc 8
13.o której godzinie wstajesz?
14.nie wyjdę
15.w sobotę przed południem sprzątam
16.jak długo masz zajęcia?
17.chciałabym obejrzec komedię
18.w piątek robimy zakupy
19.co robisz we wtorek po południu
20.w czwartek chciałabym pójśc do klubu tanecznego
21.po południu nie mam czasu
22.chciałbys zjesc śniafanie?
23.mój brat wieczorem je kolacje
24.jem śniadanie o 7.15
25.czy idziesz w środę do klubu muzucznego?
26.tak wyjdę
27.w sobotę nie mam lekcji
28.o której godzinie jedzie pani do pracy, pani Braun
29.Ewa chciałaby pójśc w sobotę na yskotekę
30.w piątek mam trening piłki nożnej
31.kiedy masz wolne>
32.dzisiaj chciałabym pójśc do kina
33.o 17 idę do kina
34.co chciała by pani zjeśc pani braun
35.dokąd idziesz w poniedziałek
36.chciałabym posłuchac muzyki
37. pójdziesz ze mną do muzeum
38.mam wolne w niedziele

3

Odpowiedzi

2010-03-02T15:22:33+01:00
2Gehen kann ein Konzert
4 Gern ins theater gehe
7gerne tennis spielen
1 1 1
2010-03-02T15:37:36+01:00
1.o której godzinie chciałabyś pójśc do parku
Wann gehen Sie gerne in den Park?
2.może pójdziemy na koncert
gehen kann, um ein Konzert?
3.moja siostra dwie godziny czyta książkę
Meine Schwester zwei Stunden ein Buch lesen
4.chciałabyś pójśc do teatru?
gern ins Theater gehen?
5.ja wychodzę z domu o 12
Ich verlasse das Haus für 12
6.jest 16.43
Ist 16.43
7.chciałabyś zagrac w tenisa?
spiele gerne Tennis?
8.moi rodzice idą wieczorem do kina
Meine Eltern gehen abend ins Kino
9.po południu od 16 do 18 odrabiam lekcje
Am Nachmittag zwischen 16 und 18 nicht schriftlich Unterricht
10.co chciałbyś dzisiaj zrobic?
Was wollen Sie heute tun?
11.nie wiem czy wyjdę
Ich weiß nicht, ob ich gehe
12.jest za dzieisięc 8
zehn 8
13.o której godzinie wstajesz?
zu welcher Zeit Sie aufwachen?
14.nie wyjdę
gehen nicht aus
15.w sobotę przed południem sprzątam
Samstag Morgen aufraumen
16.jak długo masz zajęcia?
wie lange Sie?
17.chciałabym obejrzec komedię
Ich möchte eine Komödie zu sehen
18.w piątek robimy zakupy
Freitag haben wir im Shop
19.co robisz we wtorek po południu
was machst du am Dienstag Nachmittag
20.w czwartek chciałabym pójśc do klubu tanecznego
am Donnerstag, würde ich zu einem Tanz-Club
21.po południu nie mam czasu
Am Nachmittag hatte keine Zeit
22.chciałbyś zjeść śniadanie?
wollen zum Frühstück essen?
23.mój brat wieczorem je kolacje
Meine Bruder isst Abendessen.
24.jem śniadanie o 7.15
Ich essem fruhstuch um 7.15
25.czy idziesz w środę do klubu muzucznego?
Wenn Sie gehen am Mittwoch, der Club-Musik?
26.tak wyjdę
so gehe ich
27.w sobotę nie mam lekcji
Ich habe keine Samstag Klassen
28.o której godzinie jedzie pani do pracy, pani Braun
zu welcher Zeit Sie zur Arbeit gehen, Frau Braun
29.Ewa chciałaby pójśc w sobotę na dyskotekę
Eve will in einer Disco am Samstag gehen
30.w piątek mam trening piłki nożnej
In freitag habe ich treining Fusball
31.kiedy masz wolne?
Wenn du frei?
32.dzisiaj chciałabym pójśc do kina
Heute gehe ich ins Kino.
33.o 17 idę do kina
Um 17 gehe ich zum kino
34.co chciała by pani zjeśc pani braun
Was würden Sie essen wollen Sie braun?
35.dokąd idziesz w poniedziałek
wohin gehst du am Montag?
36.chciałabym posłuchac muzyki
Ich möchte um Musik zu hören
37. pójdziesz ze mną do muzeum
geh mit mir ins Museum
38.mam wolne w niedziele
Ich habe frei in Samstag
1 5 1
2010-03-02T19:15:26+01:00
1. zu welcher Zeit Sie gerne in den Park gehen
2. Können wir zu einem Konzert
3. meine Schwester zwei Stunden ein Buch lesen
4. gern ins Theater gehen?
5. Ich verlasse das Haus für 12
6. ist 16,43
7. spiele gerne Tennis?
8. meine Eltern ins Kino gehen in den Abend
9. Am Nachmittag zwischen 16 und 18 nicht schriftlich Unterricht
10. Was wollen Sie heute tun?
11. Ich weiß nicht, ob ich gehe
12. zehn 8
13. zu welcher Zeit Sie aufwachen?
14. gehen nicht aus
15. Samstag Morgen sprzątam
16. wie lange Sie?
17. Ich möchte eine Komödie zu sehen
18. Freitag haben wir im Shop
19. was machst du am Dienstag Nachmittag
20. am Donnerstag, würde ich zu einem Tanz-Club
21. Am Nachmittag hatte keine Zeit
22. wollen zum Frühstück essen?
23. mein Bruder in den Abend Abendessen
24. Ich esse mein Frühstück um 7.15 Uhr
25. Wenn Sie gehen am Mittwoch, der Club-Musik?
26. so gehe ich
27. Ich habe keine Samstag Klassen
28. zu welcher Zeit Sie zur Arbeit gehen, Frau Braun
29. Eve will in einer Disco am Samstag gehen
30. Freitag habe ich Fußballtraining
31. Wenn Sie einen langsamen>
32.dzisiaj Ich möchte ins Kino gehen
33. mit 17 ins Kino zu gehen
34. Was würden Sie essen wollen Sie braun
35. wohin gehst du am Montag
36. Ich möchte um Musik zu hören
37. geh mit mir ins Museum
38. Ich bin am Sonntag frei
1 5 1